Kutatás – Közösségi “hőmérő”

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület együttműködik a Társadalomtudományi Adatelemző Műhely Közösségi “hőmérő” elnevezésű kutatássorozatában, amelynek célja, hogy információt gyűjtsön a járvány révén végbemenő társadalmi változásokról. Tovább…

Hírdetés

Tisztújítás a FETE-ben

Meghívó

a Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE) – szakmai programmal összekötött – 2014. júniusi tisztújító közgyűlésére

Az egyesületi alapszabály értelmében három évente tisztújítást kell tartani, és ennek megfelelően a 2014. évi tisztújító közgyűlést ez év júniusában tartjuk. A tisztújítást szakmai programmal kötjük össze, amely Valuch Tibor ‘Magyar hétköznapok’ c. könyvének vitája lesz.
A szakmai program lezárása után, várhatóan 18’30 órakor kerül sor a közgyűlésre. Ha az első időpontra meghirdetett közgyűlés – a megjelent tagok létszáma miatt – határozatképtelen, akkor az eredeti időpontot követően 15 perc elteltével összehívjuk az újabb közgyűlést, amely már a részt vevők számától függetlenül szavazóképes.
Az egyes napirendekhez kapcsolódó anyagokat a meghívó mellékletei tartalmazzák.

Időpont: 2014. június 12, 17 órai kezdéssel

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, könyvtárterme (Közraktár u. 4-6. sz.)

Napirend

1. Tisztújítás

1.1. A levezető elnök, valamint a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása.

1.2. Elnöki beszámoló a megalapítás óta eltelt időszakban végzett tevékenységekről, a jövőre vonatkozó tervekről, a FETE gazdálkodásáról, amelyek írásos változatát előzetesen megküldjük a tagságnak. (Harcsa István)

1.3. A tevékenységről, valamint a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása.

1.4. A Felügyelő Bizottság beszámolója (Valuch Tibor)

1.5. Javaslat az alapszabály módosítására (Harcsa István)

1.6. Tisztújítás, ennek keretében Tardos Róbert, a Jelölő Bizottság vezetője (tagjai: Benkő János és Fekete Attila) ismerteti a különböző tisztségekre javasolt személyek nevét, akik az előzetes tájékozódás során jelezték, hogy megválasztásuk esetén vállalják a megbízatást.

2. Beszámoló – előzetes előterjesztés alapján – a tervezett kutatói meta-adatbázis előkészítési munkáiról (Harcsa István)

3. Tájékoztatás a FEM 2014. évi programjairól (Harcsa István)

4. Egyebek

Harcsa István

Műhelyvita Valuch Tibor: Magyar hétköznapok című könyvéről

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitikai Intézete, valamint a Hajnal István Kör (HIK) műhelyvitát szervez Valuch Tibor: Magyar hétköznapok című könyvéről.

A kötet részletesen bemutatja a mindennapi létfenntartás tárgyi-társadalmi feltételeinek változását, illetve a fogyasztás szerepét a társadalmi státus megjelenítésében. A második világháború időszakáig visszatekintő elemzés társadalomtörténeti, szociológiai, történeti-antropológiai és statisztikai megközelítéssel igyekszik átfogó képet adni a vizsgált területről.

A műhelyvita időpontja: 2014. június 12, 17 órai kezdéssel.

Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, könyvtárterme (Közraktár u. 4-6. sz. I. emelet)

Vitavezető: Harcsa István (szociológus)

Vitaindító: Valuch Tibor (társadalomtörténész)

Felkért korreferensek:
Alabán Péter (társadalomtörténész doktorandusz)
Hegedüs József (városszociológus)
Pogány Ágnes (gazdaságtörténész)
Sárkány Mihály (szociálantropológus)

A vitára minden érdeklődőt várunk.

Műhelyvita a települések fejlettségét mérő mutatószámokról

A Fényes Elek Társadalomstatisztikai Egyesület (FETE), a Magyar Statisztikai Társaság (MST), Társadalomstatisztikai, valamint Területi Statisztikai szakosztályai műhelyvitát szerveznek a település fejlettség mérésével kapcsolatos kérdésekről.
A vita alapját Harcsa István: A települések fejlettségét, fejlődési irányait mérő mutatószámok. Család/háztartás szerkezet település fejlettség szerint címmel készített tanulmánya adja.
A műhelyvita célja a település fejlettség mérésével kapcsolatosan felmerülő különböző nézőpontok megjelenítése, amelynek keretében elsősorban a térségi és települési egyenlőtlenségekkel foglalkozó kutatók, valamint a szakpolitikai döntés-előkészítésben érintett szakemberek véleményére vagyunk kíváncsiak. A tanulmány a család és háztartás szerkezet területén próbálja bemutatni a családformálódás térségi és településtípusok alapján megragadható jellemzőit.

A pódiumvita időpontja: 2014. május 29, 9 órai kezdéssel.

Helyszíne: a Központi Statisztikai Hivatal , Árvay János terem (földszint)

Vitavezető: Dupcsik Csaba (MTA TK Szociológiai Kutatóintézet)

Vitaindító: Harcsa István

Felkért korreferensek:
Faluvégi Albert (szakértő)
Fekete Attila (MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport)
Kezán András (KSH)
Koós Bálint (MTA KRTK RKI)
Szaló Péter (BM)
Vécsei Pál (szakértő)

A műhelyvitára minden érdeklődőt várunk.

Pódiumvita a családi kohézióról

Meghívó

Családi kohézió – A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában

címmel rendezett pódiumvitára

 A Fényes Elek Műhely (FEM), a Magyar Statisztikai Társaság (MST), valamint a Magyar Szociológiai Társaság Társadalomstatisztikai szakosztálya pódiumvitát szervez a családi kohézió témakörében. A pódiumvita alapját Harcsa István: Családi kohézió – A szülők és a gyermekek társas együttléte a mindennapok világában címmel, a KSH által megjelentetett kötete adja.

A pódiumvita célja a családi kohézió kapcsán felmerülő különböző nézőpontok megjelenítése, amelynek keretében elsősorban a kutatók, a családszervezetek szakértői, valamint a családpolitikai döntés-előkészítésben érintett szakemberek véleményére vagyunk a kíváncsiak.

A meghívóhoz csatoljuk az említett kutatás főbb eredményeit, valamint a pódiumvita javasolt kérdéseit.

A pódiumvita időpontja: 2014. április 3. 9’00 óra.

Helyszíne: a Központi Statisztikai Hivatal Árvay János tanácsterme (földszint).

Vitavezető: Dupcsik Csaba (MTA TK SZKI)

Vitaindító: Harcsa István

 

A pódiumvita résztvevői:

                Benkő Ágota (Népesedési Kerekasztal)

Farkas Péter   (NCSSZI)

Fekete Attila (kutató, MTA TK SZKI)

Kormosné Debreceni Zsuzsanna (EMMI Ifjúság-és Családpolitikai Főosztály)

Nagy Anna (Egyedülálló Szülők Egyesülete)

Székely Hajnalka (Nagycsaládosok Országos Egyesülete)

A vitára minden érdeklődőt várunk.

2014-es programok

Fényes Elek Műhely (FEM) 2014. évre tervezett programjai

 

Február  

1. Pódiumvita Nagy Péter Tibor: Az iskolázás és az iskolázottság címmel készített írásáról

Március

2. Műhelyvita a foglalkozás és a képzettség összefüggésével kapcsolatos.

3. Pódiumvita a családi kohézióról, kutatók, családpolitikai szakemberek és a családszervezetek szakértőinek részvételével

Április

 4. Pódiumvita Valuch Tibor: Magyar hétköznapok címmel nemrég megjelent könyvéről

 5. Műhelyvita Harcsa István: A település-fejlettség mérésével kapcsolatos kutatásáról

   Május

 6. Műhelyvita a Statisztikai Szemlével közösen a fenntartható fejlődés témakörben kialakított indikátorokról

7. Műhelyvita az ELTE Válságkutató csoportjának eddigi kutatási eredményeit bemutató tanulmányokról. (Megjelent a Korall folyóirat tematikus számában.)

Szeptember

8. Műhelyvita a tervezett kutatói meta-adatbázisról, az adatgazdákkal közös szervezésben

9. Műhelyvita a Szociológiai Kutatóintézettel közösen a társadalmi rétegződés témakörében, címe: “Rétegződés kutatási irányzatok, törekvések

Október

    10.  Műhelyvita Tóth Ágnes és Vékás János: A magyarországi nemzetiségek identitás jellemzőinek változásai, 2001-2011 között címmel írott tanulmányáról

November

 10. Műhelyvita Harcsa István: A családstruktúra hosszú távú alakulása címmel készített írásáról

     11. Interdiszciplináris műhelykonferencia, amelyen a különböző társadalomtudományi doktori iskolák doktorandusai mutatják be írásos tanulmányaikat. A hagyományteremtés céljával tervezett rendezvény “munkacíme”: Társadalmi-gazdasági változások a számok tükrében.

 

 

 

Műhelyvita – 2011. nov. 2.

MEGHÍVÓ

a „Társadalmi fejlődés méréséről – Mit mérnek a nemzeti számlák?” címmel tervezett
műhelyvitára

A Fényes Elek Műhely (FEM), az MST és az MSZT Társadalomstatisztikai szakosztálya,
valamint a Statisztikai Szemle műhelyvitát szervez a társadalmi fejlődés, valamint a gazdasági
növekedés mérésével kapcsolatos kérdésekről.
A vita alapjául a Statisztikai Szemlének leadott írások, Hüttl Antónia: „Mit mérnek a nemzeti
számlák?”, és Harcsa István: Gondolatok a társadalmi fejlődés méréséről” címmel készített
tanulmányok szolgálnak.

A pódiumvita résztvevői:
– Cseres-Gergely Zsombor
– Gáspár Tamás
– Gyulai Iván
– Harcsa István
– Hüttl Antónia
– Kőrösi Gábor

Időpont: 2011. november 2. 10 óra.

Helyszín: a KSH Keleti Károly terme (Bp. Keleti K. u. 5-7. I. em.)

A szerzők vitaindítóját követően a pódium vitára felkért kutatók kifejtik a társadalmi fejlődés,
illetve a gazdasági növekedés mérésével kapcsolatos gondolataikat, amelyhez a műhelyvita
résztvevői is bekapcsolódnak.

A műhelyvitára minden érdeklődőt várunk.

Harcsa István

Kapcsolódó anyagok:
Hütll A. – Mit mérnek a nemzeti számlák?
Harcsa I. – Gondolatok a társadalmi fejlődés méréséről
Kulcskérdések Harcsa Istvánnak „Gondolatok a társadalmi fejlődés méréséről” címmel készített
tanulmánya alapján